ROZMOWA

SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU PROBLEMU

Rozmowę prowadzę w konwencji Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, co pozwala skoncentrować się nie tyle na problemie, ale na sposobie jego rozwiązania - mieć nadzieję na wypracowanie zmiany, uświadomić sobie swoje cele, uruchomić swe możliwości i zasoby oraz określić i wybrać sposób działania.

Warto porozmawiać, gdy: 
- pragniesz podnieść swą samoocenę, 
- masz problemy w związku lub rozwodzisz się, 
- jesteś w sytuacji konfliktu, 
- przeżywasz stratę bliskiej osoby, 
- masz do czynienia z przemocą, 
- nie radzisz sobie ze stresem,
- masz problemy wychowawcze z dziećmi, 
- chcesz udoskonalić swe metody wychowawcze, 
- chcesz skuteczniej porozumiewać się z innymi.

 

Script logo